Online Reklam

Gelişen teknoloji ile her sektörde olduğu gibi reklamcılık sektöründe de köklü değişimler meydana gelmesinden dolayı online reklam verme seçeneği şu günlerde oldukça popüler hale gelmiş durumda. Televizyon, radyo, gazete / dergi gibi mecralarda reklam vermek eskiden beri pahalı ve getiri öngörülemeyen sonuçlar doğurmaktaydı. Şimdi internetin baskın iletişim aracı olması ve hayatlarımızın her noktasına erişmiş durumda olmasından dolayı bu eski yöntemler artık şirketler tarafından daha az tercih edilir hale geldi. Online reklamcılık alanında Google, Facebook, Twitter, Yandex gibi önemli isimler var. Dolayısıyla varolan rekabet ortamı reklamverenlere daha fazla avantaj sunma yarışı olarak geri dönmekte. Yine de Google'ın Adwords reklamcılık programının bunların arasında en oturmuş ve en çok tercih edileni olduğunu görüyoruz.

Online reklam verme seçeneği her şeyden önce internetin geniş kitlelere ulaşabilme olanağından güç almakta. Dahası bu reklamlar daha ucuz olmalarıyla ve genellikle de daha başarılı ödeme sistemleriyle çalışmalarından dolayı tanıtıma çok fazla kaynak ayıramayacak olan küçük ve orta çaptaki işletmeler tarafından yoğun olarak tercih edilmekteler. Bu avantajlar online reklamların oldukça hızlı bir şekilde yayına verilebilmesi gibi detaylarla da birleşince işletmelerin tercihlerine hak vermemek mümkün değil.