Reklam Fiyatları

Ürün ile alıcıyı, hizmet ile müşteriyi bir araya getirebilmenin yolu kendinizi ve işinizi tanıtmaktan geçiyor. Bu sebeple reklam giderleri hiçbir zaman gereksiz külfet olarak görülmemeli. Ancak bütçenizi de göz önünde bulundurmanız ve yatırımlarınızı buna göre şekillendirmeniz gerektiği de bir gerçek. Sonuç olarak ancak giderlerinizi minimize ederseniz karınızı arttırabilirsiniz. Dolayısıyla ihtiyacınız olan verimli ancak yine de ekonomik bir reklam alternitifi bulmak.

Klasik reklamcılığın alışılageldik araçları olan TV, radyo, dergi ve gazeteler ile billboardlar halen kulllanılmaya devam etse de, işin gerçeği bu mecraların tercihinin görece daha masraflı olduğu da malum. Üstelik bir başka önemli sorun da müşteri geridönümünün ve sonuç olarak somut katkının ölçülmesi problemi. Bu gibi sebeplerden dolayı ise internetin yaygınlaşmasından bu yana birçok şirket tanıtım faaliyetlerini sanal dünyaya taşıdı. İnternet reklam fiyatları hem alternatiflerine göre çok daha ucuz, hem ulaşabileceği kitle daha geniş, hem de işlerinize olan katkısı sayısal olarak rahatça ölçülebilir.