Reklam

İşinizi iyi yapmak için harcadığınız tüm çaba, kaynak ve zamanın tek bir amacı var; kar elde etmek. Ancak sunduğunuz ürün ya da hizmet ne kadar kaliteli olursa olsun, eğer olası müşterilerinize ulaşamıyorsanız çabalarınız karşılıksız kalacaktır. Bu gerçek temelde tüm reklam ve tanıtım faaliyetlerinin özünü oluşturmaktadır. Dolayısıyla da iş alanı, bütçesi, büyüklüğü ne olursa olsun her girişim kendisini etkin bir şekilde pazarlamak zorunda. Reklamcılığın önemi işte bu noktada kendini ortaya koyuyor.

Alışılageldik reklam verme yöntemlerinin artık eskisi kadar yüksek getiri sağlamadığı bir zamanda yaşamaktayız. Televizyon, radyo, dergi/gazete gibi klasik platformlar hem yüksek ücretlere mal olmakta, hem de sağladıkları geri dönüşüm ölçülebilir değil. Hal böyle olunca da alternatif tanıtım yolları önem kazanır hale gelmekte. Günümüzde internetin birincil iletişim kanalı haline gelmesiyle tanıtım faaliyetleri önemli ölçüde bu platforma yönelmiş halde. Tam da bu nedenle her geçen gün daha fazla reklam veren sanal dünyaya yönelmiş durumda ve halen de yönelmeye devam etmekte.