Reklamlar

Reklamlar ürün / hizmetlerinizi değerlendirme ve markanıza değer katarak iş hacminizin artmasını sağlamakta kaçınılmaz unsurlar. Etkinliğinize ivme katmak için tanıtım faaliyetlerine ayrılan bütçenin gözden çıkarılamayacağı son derece açık. Zaten iş dünyasının hemen hemen tamamı da pazarlama çalışmaları üzerinden şekillenmekte. Bu husus o kadar önemli ki artık alışıldık reklam faaliyetleri ya tercih edilmemekte, ya da yeterli gelmemekte. Birçok şirket radyo, televizyon gibi araçlara ek olarak tanıtımlarının önemli bir bölümünü internete taşımış bulunmakta.

İnternet reklamcılığında ise değerlendirilebilecek birçok alternatif bulunmakta. Ancak yine de bu konuda Google Adwords'ün endüstri standartı haline geldiğini görüyoruz. Yüz binlerce reklamveren tarafından aktif olarak kullanılan ve yine bir o kadarının da girmeye hazırlandığı bu program şu an dünya çapında sanal reklamcılığın en yaygın uygulamasını teşkil etmekte. Google'ın ötesinde ise Facebook, Twitter gibi son derece yoğun şekilde kullanılan sosyal medya platformları da bu pazara girmiş bulunmakta ve yatırımlarını bu yönde arttırmaya devam etmekte.